Esiopetus

Oulun Montessori-päiväkodin esiopetus alkaa jo siitä päivästä lähtien, kun lapsi tulee ensi kertaa päiväkotiin. Esiopetusta on mahdotonta rajata varsinaisiin opetustuokioihin, vaan kaikki toiminta päivän aikana on arvokasta esiopetusta. Esiopetusta saavat kaikki lapset iästä ja tilanteesta riippumatta. Esikouluikäisille pidetään kuitenkin tämän lisäksi erityisesti heille tarkoitettuja koulutielle valmistavia eskarituokioita, ja pidetään hyvin tarkasti huolta siitä, ettei esiopetus ole pelkkää tehtäväkirjojen täyttämistä, vaan kokonaisvaltaista tekemällä oppimista.

Esiopetuksen tavoitteena on tukea ja auttaa lapsia löytämään omat vahvuutensa, sekä oppia luottamaan niihin. Itsearviointi on tärkeää, jotta lapsi oppii huomaamaan itsessään myös niitä alueita, joissa vielä kaivataan harjoitusta. Varsinaisen Montessori-menetelmän lisäksi korostetaan sellaisten arkielämän taitojen harjaantumista, jotka auttavat lapsia selviämään jokapäiväisestä arjesta koulussa.