Hakeminen

Hoitopaikan hakemus, jossa ilmoitetaan lapsen nimi, syntymäaika, osoite ja vanhempien yhteystiedot, voi lähettää päiväkodin toimitusjohtajalle, Jussi Eskolalle, sähköpostilla: [email protected].

* Kun olet saanut varmistuksen päivähoitopaikasta päiväkodilta, haetaan virallista paikkaa ja palveluseteliä eVakan kautta: Oulun kaupungin yksityisen hoidon tuen järjestelmässä perheet voivat hakea palveluseteliä, jolla tuetaan lapsiperheitä yksityisten päivähoitopalvelujen maksamisessa.

* Päivähoitomaksu määräytyy palvelusetelin- tai asiakkaan asuinkunnan yksityisen hoidon tuen mukaisesti. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksujen mukaan. palvelusetelin arvo riippuu lapsen iästä.