Toiminta-ajatus

Montessorilainen kasvatus pyrkii varmistamaan lapsen koko persoonallisuuden kasvun, kehittämällä emotionaalisia, fyysisiä, sosiaalisia, ja älyllisiä kykyjä. Lähtökohtana lapsen työskentelylle on vapaus valita tehtävänsä ohjatussa ja hyvin suunnittelussa ympäristössä, joka vastaa lasten eri kehityskausia eli herkkyyskausia.

Valmistellussa ympäristössä lapsella on vapaus valita omaan kehitystasoon ja vireystilaan sopivaa tekemistä. Toimintaympäristö on rakennettu alle kouluikäisten lasten herkkyyskausien perusteella.

Kuten muissakin Montessori-ryhmissä Oulun Montessori-päiväkodin toimintaa ohjaa kunnioitus lapsen omaa yksilöllistä kehitystasoa ja –vauhtia kohtaan. Lapsella on rauha edetä kehityksessään omaa tahtiaan. Aikuisen tehtävä on havainnoida jatkuvasti lapsia ja ohjata ja tukea lapsen kehitystä sopivalla tavalla. Tämän pohjalta aikuiset myös muokkaavat oppimisympäristöä kullekin lapsiryhmälle sopivaksi.

Erilaisten harjoitusten – esimerkiksi käytännönelämän harjoitusten – lisäksi haluamme painottaa elämyksellistä ja kokemuksellista oppimista.

Opetuksessa pidämme tärkeänä vahvistaa lapsen minäkuvaa ja harjoittaa sosiaalisia taitoja, kuten toisten auttamista, huomioon ottamista sekä erilaisuuden hyväksymistä ja hyviä käytöstapoja.

https://oulunmontessoripaivakoti.fi/wp-content/uploads/2023/11/Toimintasuunnitelma-2023-2024.pdf