Meidän arki

Oulun Montessori-päiväkodissa lapsille opetetaan asiat hyvin konkreettisesti, ja pyrkimys on kokeilla opittuja asioita välittömästi myös käytännössä, jotta uudet asiat jäsentyvät paremmin. Oppiminen on helppoa, jos opittava asia on lapselle merkityksellinen. Lapsilähtöisyyden periaate ei tarkoita sitä, etteikö lapsilla olisi tiettyjä rajoja toiminnalleen, vaan se ymmärretään pikemminkin lapsen vapautena valita askareita oman mielenkiinnon mukaan. Lasta kuitenkin pyritään rohkaisemaan monipuolisuuteen.