Välineet

Montessori-pedagogiikan käyttämä materiaali muistuttaa meitä siitä, että opettaja ei ole aina välttämätön oppimisessa. Lapsen kehityksen kannalta sopiva työskentelyvälineistö auttaa lasta oppimaan itsenäisesti ja tekemään omia oivalluksia. Kaikkien Montessori-välineiden funktio on tarkoin harkittu lapsen luontaisen kehityksen perusteella ja ohjaajan tarkoitus on auttaa lasta selviytymään tehtävästä itse. Useimmat tehtävät ovat itseään korjaavia, ja siksi lapsi ei useimmiten tarvitse aikuista vaikka virheitä tulisikin. Vähitellen lapsi oppii välttämään virheitä ja työskentelemään itsenäisesti. Montessori-välineet tarjoavat yleensä ensin konkreettisen aistivaikutelman, ja ohjaavat vähitellen abstraktiin ajatteluun. Monilla välineillä on varsinaisen funktionsa lisäksi myös toinen tarkoitus: välineistö palkitsee lasta onnistumisen riemulla, ja sitä kautta lujittaa itsetuntoa.

Välineistö jaotellaan viiteen osa-alueeseen: arkipuuhat, aistivälineet, kielivälineet, matematiikkavälineet ja kulttuurivälineet. Lisäksi Montessori-ympäristö pyrkii antamaan erilaisia aistivaikutelmia maantiedon, biologian, tieteen, musiikin ja taiteen alueilta. Kukin tehtävä ja siihen tarvittavat välineet on koottu omaksi kokonaisuudekseen koriin tai tarjottimelle. Arkipuuhahyllyköstä löytyvät esimerkiksi napitus- ja rusetinsolmimiskehikot, siivous- ja pesutarvikkeet, lukkoja ja avaimia, vedenkaatoharjoituksia ja purkkien ja pullojen avaamista. Tehtävät ovat selkeitä, ja niiden epäsuora tarkoitus on kehittää myös käden ja silmän yhteistyötä sekä keskittymiskykyä.

Kulttuurivälineiden joukosta löytyvät esimerkiksi kuvakortit, kartat ja liput, jotka antavat lapselle aistivaikutelmia taiteista, tieteistä, sekä omasta ympäristöstä. Lapsi oppii kunnioittamaan ja suojelemaan luontoa, sekä ymmärtämään olevansa itsekin osa luontoa, jossa kaikki vaikuttavat toisiinsa. Vähitellen lapsi oppii myös ajan käsitteen, ja sen, että kaikella on oma historiansa. Päiväkodissamme on luonnollisesti tilaa myös perinteisille leikeille, mutta lelut on sijoitettu erilleen Montessori-välineistöstä. Muiden päiväkotien tapaan myös ulkoileminen, sekä lepo-, satu-, musiikki- ja laulutuokiot kuuluvat ohjelmaan.