Ympäristö

Maria Montessorin mielestä hyvän oppimisympäristön tulee tarjota lapselle mahdollisuudet toimintojen kehittämiseen. Päiväkodin ei tarvitse olla täydellinen, kunhan siinä vain on huoneryhmä ja pihamaa lasten käyttöön. Päiväkodissa pitää olla keskushuone, eli nykytermein valmisteltu ympäristö, jossa lapset voivat kehittää älyllisiä toimintojaan. Tällä tarkoitetaan lapsiryhmän, Montessori-välineistön ja ohjaajan välistä vuorovaikutusta. Talon sisustus ja välineistö tulee muutenkin olla lasten tarpeita varten luotu, ei aikuisten.

Valmistellun ympäristön tarkoituksena on auttaa lasta itsenäistymään, ja sen rakentamisessa otetaan huomioon sekä lapsen fyysinen että psyykkinen ulottuvuus. Lapsen on saatava vapaus työskennellä ja olla aktiivinen. Ympäristö kutsuu lasta itsenäisiin toimintoihin, ja samalla hän tulee tietoiseksi omista kyvyistään. Myöskään kauneutta ei ole unohdettu: mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä kauniimpi ympäristön tulee olla. Valittujen värien tulee olla sopusoinnussa ympäristön kanssa ja, mikäli mahdollista, käytetään luonnon materiaaleja. Kaiken tulee olla puhdasta ja ehjää.

Montessorikasvatuksen lähtökohtana on aina yksilö. Jokainen lapsi kehittyy omaan tahtiinsa, joten Montessori-päiväkodissa tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät edellytykset yksilöllisen kehityksen toteutumiselle. Päiväkodissa pyritään noudattamaan kahta sääntöä: tavarat on palautettava paikoilleen seuraavaa lasta varten, ja toisen työskentelyä ei saa häiritä. Ulkoinen järjestys on edellytys sisäiselle järjestykselle.

Montessori-työskentelyn rungon muodostaa toimintavälineistö, joka mahdollistaa lapsen omien tarpeiden mukaisen toiminnan. Välineistö on hyvin laaja, ja tehtävät tukevat toisiaan lapsen edistyessä. Toimintatuokion alkaessa lapsi saa itse valita puuhansa avohyllyiltä edellyttäen kuitenkin aikuisen antamaa mallia välineen käyttämisestä. Oppimisen myötä lapsen valinnan vapaus kasvaa. Kilpailutilanteiden estämiseksi kutakin tavaraa tai tehtävää on hyllyillä vain yksi kappale. Jokaisen lapsen on odotettava vuoroaan ja annettava toiselle työskentelyrauha. Tällä tavoin lapset oppivat kunnioittamaan toisiaan.