Pedagogiikka

Montessori-päiväkodissa oppiminen ei ole itse tarkoitus, vaan jotain joka tapahtuu itsestään kun sille annetaan mahdollisuus. Montessori-pedagogiikan ydinajatuksena on tukea ja kehittää lapsen omaa persoonallisuutta, kannustaa lasta yhteistyöhön muiden ihmisten kanssa, sekä tyydyttää lapsen tiedonhalua. Lapsi voi Montessori-materiaalin avulla hankkia omaa tahtiaan ne tiedot, jotka hän on kypsä omaksumaan. Tutkimusten mukaan Montessori-päiväkodin käyneiden lasten erot ns. tavallisten päiväkotien lapsiin verrattuna eivät olekaan niinkään tiedollisia ja taidollisia, vaan näkyvät pikemminkin sosiaalisessa käyttäytymisessä ja oma-aloitteisuudessa.

Lapsiryhmät muodostuvat yleensä 3-6 vuotiaista lapsista, koska Montessori-pedagogiikan mukaan eri-ikäisyys tukee mallioppimista, ja antaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia rooleja. Pienet ottavat mallia isommista, ja isommat lapset oppivat ottamaan huomioon pienempiään, sekä myös pitämään heistä huolta. Toisten lasten esimerkki on usein voimakkaampi kuin aikuisen.

Lapsi käsitetään kokonaisuutena Montessori-pedagogiikassa. Tärkeintä on luoda lapselle puitteet, joissa hän voi innostua kehityksestään ja kasvaa tasapainoiseksi ja hyvällä itsetunnolla varustetuksi yksilöksi. Maria Montessori havaitsi lasten jaksavan työskennellä mielenkiintoisen tehtävän parissa väsymättömästi yhä uudelleen ja uudelleen. Sopivan tehtävän saadessaan lapsi tekee sen tehtävän itsensä vuoksi, ei palkkion. Montessori sanoo lapsessa tapahtuvan normaalistumista. Tämä tarkoittaa lapsessa tapahtuvaa sisäistä muutosta, kun hänellä on mielekästä puuhaa, ja hän keskittyy työskentelyynsä, ja nimenomaan tekemisen mielekkyys ehkäisee tehokkaasti häiriökäyttäytymistä.

Maria Montessorin mukaan lapsi nauttii työskentelystä yhtä paljon kuin leikistäkin. Kun lapset saavat itse valita työn, he tekevät sen innostuneesti loppuun asti. Lapselle pyritään antamaan mahdollisimman vapaat ja luonnonmukaiset mahdollisuudet kehitykseen. He esimerkiksi siivoavat itse jälkensä ja saavat osallistua keittiöaskareisiin. Herkkyyskaudet on helppo havaita erityisesti silloin kun lapsi on kärsivällinen ja keskittynyt työskentelyynsä, ja niiden aikana tietyn asian oppiminen on erityisen vaivatonta.