Maria Montessori

Maria Montessori syntyi Italiassa vuonna 1870. Hän oli edelläkävijä alallaan, ja valmistui maansa ensimmäiseksi naislääkäriksi. Maria Montessori työskenteli nuorena lääkärinä mielisairaalassa, jossa hän hoiti henkisesti jälkeenjääneitä lapsia. Lapsia tarkkaillessaan Montessori havaitsi, että monet lasten ongelmista johtuivat kasvatuksesta, joka ei ollut tarpeeksi kannustavaa ja lasten tarpeita tyydyttävää. Myöhemmin Montessori työskenteli myös terveiden lasten parissa ja perusti lastenkodin nimeltä Casa dei bambini, jonka toiminnan tarkoituksena oli edesauttaa lapsissa tapahtuvaa spontaania kehitystä. Maria Montessori järjesti ensimmäisen opettajakoulutuksen Italiassa vuonna 1909, ja samana vuonna häntä pyydettiin kirjoittamaan teos, joka nyt tunnetaan nimellä Montessori-metodi. Tämän lisäksi Montessori kehitti välineistön, joka oli erityisesti suunniteltu edistämään lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.