Montessori

Montessori-pedagogiikkaa hyödyntävä päiväkoti poikkeaa ”tavallisesta” suomalaisesta päiväkodista eniten yksilöllisyyden huomioon ottamisessa. Opetusta annetaan hyvin paljon yksilöohjauksena, tai ryhmäaktiviteetteja tarjotaan pienille ryhmille. Kaikella Montessori-toiminnalla on tarkoituksensa, ja lasten ajatellaan oppivan kaikesta. Kokemusten kautta lapset saavuttavat tavoitellun päämäärän. Maria Montessorin tärkeä ohje lasten vanhemmille ja ammattikasvattajille onkin: Auta lasta tekemään itse.